אחרית־דבר

אחרית דבר populate it with endless possibilities . " until or , but , because , when , if , and , unless compared to the world of senses "The world of reason is poor Kaufmann פרקי הספר הם מקבץ אותנטי של סיפורי התנסות בהערכה מושכלת מפי מורים שפיתחו כלי להערכה חלופית . הסוגים של כלי ההערכה המוכרים כיום רבים ומגוונים , וכולם ראויים לשימוש כל עוד הם עונים על מטרות ההערכה ומאפשרים לבחון את מידת השגתם של היעדים שמבקשים להעריך באמצעותם ( בירנבוים , . ( 1997 אלא שלנוכח שפע האפשרויות יש להפעיל שיקולי דעת מקצועיים בבחירת סוג הכלי המתאים , בפיתוחו ובאופן השימוש בו . שיקולי דעת מסוג זה הודגמו בפרקי ספרנו , ומכאן שמו : הערכה מושכלת . הסיבה שבחרנו לעסוק בכלים להערכה חלופית היא שכלים אלה מתאימים לשימוש בתרבות ההוראה למידה הערכה ( ה הל"ה ) החלופית ( בירנבוים , . ( 1998 זו התרבות ההולמת את ההבנות הרווחות כיום לגבי תחומים אלה , הבנות המבוססות על עקרונות הקונסטרוקטיביזם , ולכן חשבנו כי מן הראוי שהיוצאים למסע לעבר הערכה מושכלת יראו את האופק הזה לבגד עיניהם . בפרקי הספר ניתן למצוא ביטוי למאפיינים הבולטים ש...  אל הספר
רמות