פרק יג דיון בסוגיה של שיתוף התלמידים בפיתוח מחוונים רותי הלפרין־אשורי, לאה אורשר, רחל זמיר, איריס גניס

פרק יג דיון בסוגיה של שיתוף התלמידים בפיתוח מחוונים רותי הלפרין אשורי , לאהאורשר , רחל זמיר , איריס גניס חיבור זה עוסק בשאלת שיתופם של תלמידים בפיתוח מחוונים להערכת למידתם . נקודת המוצא שהנחתה אותנו היא שהדיון בסוגיה זו עשוי לתרום לקידום השגתה של אחת ממטרות העל של החינוך במאה העשרים ואחת , והיא פיתוח לומד בעל הכוונה עצמית . במסגרת הדיון שלהלן נעמוד על הפוטנציאל הטמון בשיתוף הלומדים בתהליך פיתוחו של המחוון לשם השגתה של מטרה זו , ונבחן אם יש הצדקה להשקעת מאמצים בתהליך מעין זה . לחיבור שלושה חלקים . החלק הראשון מתווה את המסגרת הקונספטואלית של הדיון , הנשענת על תפיסת ההכוונה העצמית והגישות הקונסטרוקטיביסטיות ללמידה במסגרת תרבות הוראה למידה הערכה > הל"ה < חלופית . חלקו השני של החיבור מהווה דיון ביקורתי בסוגיה שעל הפרק , ועוסק בהצדקות ובטיעוני הנגד בהתייחס לשאלה של שיתוף התלמידים בפיתוח מחוונים : האם הוא נחוץ ? האם הוא רצוי ? מהם הקשיים ? לאור דיון זה נעלה את הטענה כי לתהליך זה עשויה להיות תרומה משמעותית לקידומה של המטרה . חלקו השלישי של החיבור כולל התייחסות לאפשרות המימוש של השיתוף , תוך הצ...  אל הספר
רמות