מוצג ‭:20‬ רפלקסיות של תלמיד כיתה ו על כתיבתו ובחירת הפריט