מוצג ‭:16‬ נימוקים לבחירת פריט לתלקיט של תלמידת כיתה ב על סיפור