מוצג ‭:15‬ רפלקסיה של תלמיד כיתה ד על בחירת פריט "מיפוי" לתלקיט