פרק יב בדרך אל התלקיט: נסיונות ראשוניים ביישום התלקיט בבית־ספר יסודי ליסה אמדור, עירית ויטל

פרק יב בדרך אל התלקיט : נסיונות ראשוניים ביישום התלקיט בבית ספר יסודי ליסה אמדור , עירית ויטל מבוא בפרק זה ברצוננו לספר על התנסותנו הראשונית מאוד בהכנסת התלקיט לבית הספר . בתיאורנו אנו משתמשות לרוב בלשון רבים , היות שביצענו את רוב המהלכים יחד ; אך היבטים מספר טופלו על ידי כל אחת מאיתנו בנפרד . על כן נציג את עצמנו , את הרקע האישי הרלוונטי לתהליך ואת התפקיד של כל אחת בהתנסות המשותפת . עירית : אני מנהלת את בית ספר "אילנות" זו השנה השלישית . היתר . לי התנסות חיובית מאוד ביישום התלקיט כמורה וכמדריכה בבית ספר יסודי בו עבדתי לפני שעברתי לניהול . אני זוכרת את עצמי אז , כאשר עברנו לשימוש בתלקיט להערכת התלמידים . כמורה ותיקה , הרגשתי התרוממות רוח , ומתוך התנסות חיובית זו השתכנעתי שזו חדשנות שכדאי גם כדאי להשקיע בה . נוסף על כך , כמנהלת , בניית "תלקיט מנהל" מלווה אותי בעבודת הניהול . בין יתר התפקידים הניהוליים , אני מלווה את ליסה בהדרכות הפרטניות של צוותי המורים . ליסה : אני מדריכה מטעם מט"ח זו השנה השנייה בבית הספר . למדתי על התלקיט לראשונה בקורס "חלופות בהערכת הישגים" בו הכנתי תלקיט תלמיד , ומא...  אל הספר
רמות