לוח ‭:1‬ ציונים שקיבלו הסטודנטים על יומן הלמידה על־פי המחוון טווח הציונים מ־‭- 1‬ נמוך ועד ‭- 5‬ גבוה