מוצג ‭:1‬ תדריך ליומן מעקב לסטודנט בהוראת מורים במסלול לגיל הרך