פרק יא יומן פעילות ככלי לפיתוח והערכה של חשיבה רפלקסיבית מקצועית גילה צימט, שרה רוזנאו, שולמית ורנר

פרק יא יומן פעילות ככלי לפיתוח והערכה של חשיבה רפלקסיבית מקצועית גילה צימט , שרה רוזנאו , שולמית ורנר פרק זה מתאר התנסות משותפת בצוות בבניית כלי הערכה חלופי לפיתוח הערכה עצמית , מודעות ויכולת רפלקסיבית של הסטודנט בהתנסותו המקצועית . הפרק כולל שני היבטים מרכזיים השזורים זה בזה : התוצר והתהליך . התוצר הוא שלושה כלי הערכה , כל אחד מהם כולל תדריך ומחוון המותאמים לסטודנטים בשלושה תחומי לימוד : הגיל הרך , ייעוץ חינוכי ופיסיותרפיה . התהליך מתאר עבודה בצוות בה התנסינו באופן אישי לאורך ביצוע המטלה כולה . הפרק כולל מבוא , שלושה חלקים וסיכום . במבוא מובא רקע על הכותבות ועל יעדי המטלה . בחלק א מובא תיאור המטלה הכולל תדריך , מחוון ודוגמות לאופן השימוש בהם . חלק ב מתאר בדיקה של הערכת הכלי ( המחוון . ( חלק ג מביא תיאור רפלקטיבי של תהליך העבודה המשותפת , ולבסוף מובא סיכום . מבוא מצאנו את עצמנו במחצית השנייה של שנת הלימודים תשנ"ח בצוות משימה לצורך תכנון מטלת ביצוע , במסגרת קורס בהערכה חלופית באוניברסיטת תל אביב . אמת המידה לבחירתנו כצוות היתה כללית למדי : מלת ה"חיבור" בינינו היתה הדרכה . שלושתנו עוסקות...  אל הספר
רמות