פרק ט תצפית במתמטיקה בנושא "מציאת קבוצת האמת של מערכת אי־שוויונים'' שוש לוין

פרק ט תצפית במתמטיקה בנושא "מציאת קבוצת האמת של מערכת אי שוויונים '' שוש לוין הקדמה התצפית היא אחד האמצעים להתרשמות מעבודתו והתנהגותו של תלמיד במצבים שאינם מוגדרים לתלמיד כמבחן . יש מקום לעשות שימוש בתצפית לשם הערכת תופעות ומצבים שאינם ניתנים למדידה ואבחון בדרכים אחרות . יעילותה של התצפית היא בכך שרישום האירועים נעשה בזמן התרחשותם ; השהיה של הרישום בימים מספר ( ואפילו בשעות אחדות ) מקהה ומעוותת את הזיכרון בשל הצטברות של אירועים בכיתות השונות . הערכה באמצעות תצפית נותנת תמונה כללית של הכיתה כולה וכל תלמיד בנפרד . התיעוד מאפשר מעקב צמוד אחרי כל תלמיד , הן בתחומים של תוכן הלימוד והן במיומנויות הלמידה והעבודה . ניתן לבחון כיצד כל תלמיד מתמודד עם קשיים , אם הוא מעדיף לעבוד בקבוצה , בזוג או לבד , אם הוא פותר בעיות וקשיים בעצמו או אולי מעדיף לשאול את המורה . למורה ניתנת האפשרות לבחון את האינטראקציה בין התלמידים ואת מידת השליטה בחומר הנלמד , לאתר קשיים ברמה האישית או הכיתתית ולתכנן על פיהם את המשך ההוראה . שימושים נוספים בתיעוד התצפית ניתן לעשות בישיבות פדגוגיות , ישיבות צוות מקצועי ודיווח מפו...  אל הספר
רמות