תרשים ‭:3‬ התפלגות ציוני התוצרים שהופקו בקבוצות או באופן יחידני