פרק ח מטלת ביצוע על־תחומית: הוראה, למידה, הערכה - "משחק מלהיב" טובה נחום, זיוה אמיר

פרק ח מטלת ביצוע על תחומית : הוראה , למידה , הערכה- " משחק מלהיב" טובה נחום , זיוה אמיר מבוא פרק זה מתעד התנסות מעניינת בה הזדמן לנו לגעת , הלכה למעשה , במימוש פדגוגיה הטוענת לקשר וליחס גומלין בין תהליכי הוראה למידה לבין הערכה . באמצעות מטלת ביצוע אותנטית התנסו תלמידי כיתה ג בבית ספר בדרום תל אביב בתכנון ובעיצוב משחק לימודי כמשימה מסכמת של תהליך חקר במסגרת למידה בתפיסה העל תחומית . בשנתיים האחרונות התחילה להתבסס בבית הספר הערכה חלופית תוך שילובה בתהליכי ההוראה הלמידה . הקושי הגדול הוא הערכת הלמידה העל תחומית , ועל כך נדבר בהמשך . פרק זה מבוסס על עבודת חקר שביצענו במסגרת סמינריון בהערכה חלופית לגבינו , כחוקרות , היה זה מפגש בין שני צרכים . האחד , הצורך בכלי לשם הערכת למידה על פי התפיסה העל תחומית , המדגישה אותנטיות , מכוונת ללמידה השאובה מהחיים הממשיים , עוסקת במציאות רלוונטית לעולם הלומדים תוך ראיית קשרי גומלין בין תחומים , ומטפחת תהליכים אינטראקטיביים ודיאלוגים בקהיליית הלומדים . האחר , הצורך האקדמי להתמודד עם הנושא של מטלת ביצוע כדרך למידה , ושל מחוון - ככלי הערכה . מצאנו כי המשחק ,...  אל הספר
רמות