לוח ‭:1‬ ציונים ממוצעים (בנקודות ובאחוזים) של העבודות שהוגשו ‭(N = 16)‬