פרק ז מטלת ביצוע במתמטיקה: קורט תכנון ומעט מתמטיקה - ואנו עפים רחל פלד, על־פי רעיון של יאיר פלד

פרק ז מטלת ביצוע במתמטיקה : קורט תכנון ומעט מתמטיקה - ואנו עפים רחל פלד , על פי רעיון של יאיר פלד תוכן המטלה פרק זה מתאר תהליך עבודה על מטלת הביצוע המובאת במוצג 1 להלן : יעדי המטלה כמורה למתמטיקה בכיתה ז , חיפשתי לתלמידי עבודה שתענה על יעדים בתחומים הבאים : ( 1 תוכני - מתמטי . < 2 מקצועי - הוראת המקצוע . ( 3 חברתי . נפרט : ( 1 בתחום התוכני המתמטי שתי מטרות : ביטוי של הידע המתמטי , כפי שמתואר להלן . פיתוח יכולת של המללה ותקשורת מתמטית . למתן מענה על שתי מטרות אלה , היה עלי להגדיר את הידע המתמטי הנדרש : הידע המתמטי הנדרש הוא ידע של ראשית כיתה ז , כלומר : סדר פעולות חשבון במספרים אי שליליים , הכרה של המספרים השליליים והבנה של כיוונים , הבנה של מושג הערך המוחלט , יכולת שרטוט גרף על סמך נתונים . נוסף על כך נדרש התלמיד ליכולות המתמטיות הבאות :  אל הספר
רמות