לוח ‭:2‬ ציונים וממוצעים בשבעת ממדי המחוון והציון הכולל באחוזים