לוח ‭:1‬ סיכום ההערכה של שלוש העבודות על־פי שבעת ממדי המחוון