מוצג ‭:7‬ שאלות הרפלקסיה ותשובות אחד התלמידים (נאמן למקור)