פרק ה מטלת ביצוע בינתחומית באנגלית והיסטוריה: מכתב מארצות־הברית לחבר באירופה המעוניין להגר לארץ זו בתחילת המאה השש־עשרה לאה דסקלוביץ, אילנה חן (כהן־צדק)

פרק ה מטלת ביצוע בינתחומית באנגלית והיסטוריה : מכתב מארצות הברית לחבר באירופה המעוניין להגר לארץ זו בתחילת המאה השש עשרה לאהדסק לוביץ . אילנה חן ( כהן צדק ) בפרק זה נתאר את תהליך הפיתוח של מטלה בינתחומית בהיסטוריה ואנגלית , החל בקביעת היעדים וכלה בניתוח התוצאות והפקת המשוב . נפרט את השיקולים שהנחו אותנו בפיתוח המטלה והמחוונים , את תהליך העבודה המשותפת שלנו ואת הלקחים שהפקנו מהתנסות זו . שתינו מורות : לאה מורה להיסטוריה ואילנה מורה לאנגלית . כל אחת מאיתנו מלמדת בבית ספר אחר , אך חברנו לעבודה משותפת זו משום שביקשנו להתנסות בפיתוח מטלה בינתחומית במסגרת לימודנו בקורס להערכה חלופית . תהליך הפיתוח של המטלה בשלב הראשון הגדרנו לעצמנו מהם היעדים בכל מקצוע . באנגלית בחרנו ביעדים הבאים : הקניית אוצר מילים ; הבחנה ושימוש נכון בז'אנרים שונים ( למשל , מכתב רשמי / לא רשמי . ( בהיסטוריה דיברנו על שימוש במקורות שונים ושימוש בעובדות היסטוריות במטלה עצמה . חשבנו על מטלת ביצוע בינתחומית אותנטית , ועלו רעיונות אחדים : כתיבת מכתב - אדם מן "העולם החדש" כותב לאדם מן "העולם הישן" ומנסה לשכנעו להגר . אפשרות אח...  אל הספר
רמות