לוח ‭:2‬ התפלגות ההערכות של תשעת התוצרים - בכל מימד בנפרד ובציון הכולל