מוצג ‭:2‬ השאלון לבדיקת ההתאמה של המטלה ליעדים והשיפוטים של שתי המעריכות