פרק ד מטלת ביצוע בינתחומית בהיסטוריה ואנגלית: כתבה לעיתון מתקופת המהפכה התעשייתית הערכת הביצוע באנגלית רינה חצואל

פרק ד מטלת ביצוע בינתחומית בהיסטוריה ואנגלית : כתבה לעיתון מתקופת המהפכה התעשייתית הערכת הביצוע באנגלית רינה חצואל הפרק מתאר את תהליך פיתוחה של מטלת ביצוע בינתחומית באנגלית ובהיסטוריה לכיתה ט , אך מתמקד בהערכת הביצוע באנגלית . המטלה חוברה בשיתוף חוה בן צבי , מורה להיסטוריה , אך לכל מקצוע הוגדרו יעדים מתאימים ונעשתה הערכה נפרדת . הפרק מציג את התהליך מנקודת המבט של המקצוע "אנגלית" מקביעת יעדי המטלה , דרך פיתוח המטלה , הכנת המחוון להערכה , בדיקת העבודות והערכת המהימנות של המחוון , ולבסוף הדיון והמסקנות . א . תכנון המטלה . 1 היעדים ביקשתי להעריך באמצעות המטלה את השגת היעדים הבאים בהוראת האנגלית : א . התלמיד יהיה מסוגל להשתמש באוצר מילים באופן נכון ומתאים להקשר . ב . התלמיד יציג שימוש נכון בסדר מילים , פיסוק מתאים , איות נכון ושימוש הולם בזמנים . ג . התלמיד ישתמש ברכיבים של ארגון וסדר האופייניים לטקסט כתוב ( פתיחה , גוף , סיכום / סיום . ( ד . התלמיד יהיה מסוגל להשתמש באופן מתאים ונכון ברכיבים לשוניים שונים על מנת לתמוך ולהרחיב את רעיונותיו . ה . התלמיד יפעיל ידע מוקדם על סגנונות כתיבה שוני...  אל הספר
רמות