פרק ג מטלת ביצוע בהיסטוריה: הערכת מבצע "ענבי זעם" דפנה אלון

פרק ג מטלת ביצוע בהיסטוריה : הערכת מבצע "ענבי זעם" דפנה אלון תכנון המטלה מטלת הביצוע אותה אני עומדת לתאר שונה מיתר מטלות הביצוע עימן התמודדו תלמידי בכך שתכניה לא נגזרו מתוכנית הלימודים , אלא מן הנסיבות ההיסטוריות . נסיבות אלה הניעו אותי לקבוע פסק זמן לתוכנית הרשמית ( העוסקת בהיסטוריה של אירופה לפני 300 שנה , ( ולאפשר לתלמידי לבחון אירוע שהתרחש כאן ועכשיו ומשפיע במידה זו או אחרת על חייהם . כוונתי למבצע "ענבי זעם , " שהתרחש באביב 1996 בגבול הצפון . המבצע הצבאי היה אומנם אירוע נקודתי ובעל השפעה מועטה מבחינה היסטורית , אולם הוא מייצג את הקונפליקט היהודי הערבי על כל היבטיו . הערכתי שחקירת המבצע תתרום להבנת התלמידים ולידיעותיהם בעניין העקרוני של יחסי ישראל ומדינות ערב בכלל ובעיית לבנון וגבול הצפון בפרט . למרות הנתק שנוצר ברצף הלימוד של תוכנית הלימודים בהיסטוריה , נושא המטלה : הקונפליקט היהודי הערבי , מהווה בשלב מאוחר יותר חלק מתוכנית הלימודים בתחום דעת זה . לפיכך נדרשו התלמידים להפעיל בעבודתם את מיומנויות הלימוד והחשיבה בהן עסקנו בשיעורי ההיסטוריה . בהתאם לכך נקבעו היעדים שאת מידת השגתם ביק...  אל הספר
רמות