מוצג ‭:2‬ מטלת הביצוע: תהליך השלום וטרור - סקר דעת־קהל