פרק ב מטלת ביצוע בהוראת אנגלית כשפה זרה (EFL): סקר דעת־קהל בנושא "תהליך השלום" ליסה אמדור, קלייר גורדון

פרק ב מטלת ביצוע בהוראת אנגלית כשפה זרה : ( EFL ) סקר דעת קהל בנושא " תהליך השלום" ליסה אמדור , קלייר גורדון מבוא ברצוננו לספר על התנסותנו בשימוש במטלת ביצוע ( performance task ) להערכת תלמידים בתחום אנגלית כשפה זרה , ובעיקר על הלקחים שהפקנו מהתנסות זו . היות שבתיאור המהלכים הכרוכים בפיתוחה , העברתה וניתוחה של מטלת הביצוע אנו משתמשות לעיתים בלשון יחיד ולעיתים בלשון רבים , נציג את עצמנו ואת התפקיד של כל אחת בהתנסות המשותפת : תכננו את המטלה וחיברנו אותה יחד ; ליסה , שדרתה אז המורה בכיתה ו , העבירה את המטלה לתלמידים וניתחה את התוצאות , ויחד בדקנו את איכותה של המטלה והפקנו לקחים . בשנים האחרונות רווח השימוש במטלות ביצוע להערכת הישגי תלמידים במקצועות שונים ( מטלות בתחום דעת ) ובין מקצועות שונים ( מטלות בינתחומיות . ( אנו משתמשות במונח "מטלת ביצוע" על פי המאפיינים המופיעים בספרה של בירנבוים , ( 1997 ) כאשר מטלה מסוג זה מוגדרת כ"מטלה בעלת ערך , שתלמיד צריך להפעיל בה שיפוט ולהשתמש בידע לפתרון בעיה בהקשר בו נתקלים בחיים הבוגרים כאזרח , כצרכן או כבעל מקצוע בתחום" > ע' . ( 79 המטרה העיקרית של הפר...  אל הספר
רמות