מוצג ‭:2‬ הנוסח התפעולי של המחוון להערכת הביצוע במטלה