הקדמה

הקדמה become great acts . " "Great thoughts reduced to practice William Hazlitt לפניכם ספר אותנטי על חשיבה של מורים במהלך שלבי פיתוח של כלי הערכה , העברתו לתלמידים , ניתוח התוצאות והפקת המשוב לשיפור ההוראה והלמידה . כל פרקי הספר נכתבו על ידי מורים שקיבלו הכשרה בנושא הערכת הישגים במסגרת לימודיהם לתואר שני או שלישי , וניסו ליישם את אשר למדו במסגרת עבודתם . בכל פרק מודגשים שיקולי הדעת , ההרהורים , הלבטים והלקחים מן ההתנסות המדווחת , ומובאות עצות למורה המתעתד לצאת למסע מסוג זה . הספר כולל מגוון של כלי הערכה : מטלות ביצוע תחומיות , בינתחומיות ועל תחומיות , תצפית , יומנים לתיעוד למידה ותלקיט . כל הכלים הללו נכללים תחת המטרייה שכותרתה " הערכה חלופית" rmnnn , ( Alternative Assessment ) ביישומה האידיאלי חלק מתרבות הוראה למידה הערכה > הל"ה < המבוססת על עקרונות קונסטרוקטיביסטיים ( בירנבוים , . '( 1998 בפרקי הספר קיים גם גיוון באוכלוסיות המטרה . כלי ההערכה הנידונים בפרקים השונים פותחו לצורכי תלמידים בגילאים שונים , החל בבית הספר היסודי , המשך בחטיבת הביניים ובית הספר התיכון וכלה במסגרות החינוך העל...  אל הספר
רמות