תוכן העניינים

תוכן העניינים הקדמה מנוחה בירנבוים 7 פרק א מטלת ביצוע בביולוגיה : תכנון אמצעי מניעה ביוכימי יפה גוטוירץ 11 פרק ב מטלת ביצוע בהוראת אנגלית כשפה זרה : ( EFL ) סקר דעת קהל בנושא "תהליך השלום" ליסה אמדור , קלייר גורדון 67 פרק ג מטלת ביצוע בהיסטוריה : הערכת מבצע "ענבי זעם" דפנה אלון 95 פרק ד מטלת ביצוע בינתחומית בהיסטוריה ואנגלית : כתבה לעיתון מתקופת המהפכה התעשייתית רינה חצואל 111 פרק ה מטלת ביצוע בינתחומית באנגלית והיסטוריה : מכתב מארצות הברית לחבר באירופה המעוניין להגר לארץ זו בתחילת המאה השש עשרה לאה דסקלוביץ , אילנה חן ( כהךצדק < 137 פרק ו מטלת ביצוע בגיאומטריה : תכנון חדר חלומותי מלכה ( מלי ) לוי 163 פרק ז מטלת ביצוע במתמטיקה : קורט תכנון ומעט מתמטיקה ואנו עפים רחל פלד 195 פרק ח מטלת ביצוע על תחומית : הוראה . למידה , הערכה - " משחק מלהיב" טובה נחום , זיוה אמיר 217  אל הספר
רמות