ביבליוגרפיה

ביבליוגרפיה אביחצירא , יעקב , אלף בינה , ירושלים תשכ"ז . אביצרור , שלום , נתיבות שלום , קזבלנקה תש"דו . אגסי , שמעון , אמרי שמעון , ירושלים תשכ"ח . אוטולונגי , סמדר , זכויות ההורשה של חבר מושב במשקו וזכויות "הבן הממשיך , " תל אביב תשמ"ד . אייזנשטדט , שמואל נח , החברה הישראלית , ירושלים תשכ"ז . בילו , יורם , ללא מצרים : חייו ומותו של רבי יעקב ואזנה , ירושלים תשנ"ג . בן יהודה , נתיבה , — 1948 בין הספירות , ירושלים תשמ"א . בן יעקב , אברהם , יהודי כבל בארץ ישראל , ירושלים תש"ם . , הרפואה העממית אצל יהודי בבל , ירושלים תשנ"א . בן עמי , יששכר , יהדות מרוקו , ירושלים תשל"ו . , הערצת קדושים בקרב יהודי מרוקו , ירושלים תשמ"ד . בן ששון , חיים הלל , הגות והנהגה , ירושלים תשי"ט . בניהו , מאיר , מרביץ תורה , ירושלים תשי"ג . בנימין , ישראל , מסעי ישראל , ליק תרי"ט . ברבי , יוסף , ילדי יוסף , ג'רבה תרע"ט . גינזבורג , יונה , הגירה כץ כפר לעיר כישראל , רחובות תש"ל . גרינקר , יהודה , עלייתם של יהודי האטלס , תל אביב תשל"ג . דון , יהודה ואחרים , תעוש במושב , רחובות תשל"ז . דשן , שלמה , 'בית הכנסת העדתי : ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי