פרק תשעה־עשר בחזרה לג'רבה: ביקור ב־1995

פרק תשעה עשר בחזרה לג'רבה : ביקור ב 1995 שלמה דשן פרק זה חותם את העיון בדור התמורה של העולים . בתום דור , מאז היציאה ההמונית מדרום תוניסיה , חוזר המחבר אל הקהילה הקטנה שנשארה בג'רבה , ומשווה בין המציאות המסורתית לבין זו שהתפתחה כעת . המחבר נלווה לקבוצה של ישראלים ג'רבאים ועקב אחר האופן בו ראו חבריו למסע את מקום מוצאם . בתיאורים שלהלן מופיעות דמויות שונות , מנהיגי קהילה ואנשים רגילים , תיירים מצרפת ומישראל , פקידים תוניסאים ומבקרים אנתרופולוגים . יש בתיאורים כדי לקשור את מציאות העלייה של שנות השישים עם המציאות הנוכחית של רווחה חומרית יחסית ושל התרחקות מן החברה המסורתית המקורית . וכמובן , ניתן גם להשוות את התפתחותם של העולים בארץ עם המציאות החברתית כפי שהתפתחה בקהילה שנותרה בג'רבה . הכרתי את יהודי ג'רבה לראשונה עת עברתי כיועץ לבעיות חברה במחלקת ההתיישבות של הסוכנות היהודית בחבל לכיש . אנשי המינהל תהו אז על גילויים יוצאי דופן של עצמאות אצל המתיישבים הג'רבאים של מושב ברכיה , ליד אשקלון . הללו הלכו בדרך משלהם בנושאים רבים , ובחלו בהכוונה המשקית והתרבותית של מדריכי תנועת המושבים , ותיארתי ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי