פרק שמונה־עשר הדתיות של יוצאי צפון־אפריקה וארצות המזרח

פרק שמונה עשר הדתיות של יוצאי צפון אפריקה וארצות המזרח שלמה דשן פרקי הספר עד כאן הם בעיקרם אתנוגרפיים תצפיתיים . פרק ןה לעומתם מהווה נסיון סיכום של עבודות מחקר רבות של אנתרופולוגים שונים , ונועד לתת תמונה כוללת אודות הייחוד של הגוון הדתי הנישא על ידי ישראלים יוצאי צפון אפריקה , כחלק מיהדות ארצות המזרח בישראל . נעמוד על מאפיינים הטמונים בעומק ההיסטוריה התרבותית של יהודי המזרח , לעומת יהודי אשכנז , בצד מאפיינים שהם תוצר של המציאות החברתית בדורות האחרונים ובהווה . דתיות המזרחים מוצגת כגוון של יהדות בעל רציפות היסטורית רבה יחסית ; אין היא נושאת משא כבד של מאבקים אידיאולוגיים , כנגד המסורת או להגנתה , כמו הדתיות של יהודי אשכנז . יוצאי תוניסיה ומרוקו נושאים מורשה היסטורית תרבותית השונה בפרטים חשובים מזו של יהודי אשכנז . בתוניסיה ובמרוקו , ובכלל בארצות האסלאם , לא התפתחה במאות ה 19 והעשרים תסיסה אידיאולוגית מהסוג שריגש את יהדות אירופה . אף בקהילות השסועות ביותר מבחינה מעמדית ודתית בארצות המזרח וצפון אפריקה בסוף המאה ה , 19 כגון אלג'יר . קושטא ובגדאד , לא הגיעו מחלוקות חברתיות ודתיות לידי גי...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי