לוח ‭:2‬ התפלגות בני הנוער הבוגרים* ברוממה לפי מין, מצב משפחתי ומקום מגורים (באחוזים ובמספרים)