לוח ‭:1‬ התפלגות החקלאים ברוממה ב־1987 לפי שנת לידה*