לוח מס' ‭:1‬ פרוט תשע מסיבות לפי האירוע הנחוג, מעורבותו של המארח בפוליטיקה המוקמית, מספר המשתתפים מקרב מתיישבי רוממה ותורם, מידת הייצוג של חברים מקבוצות־שארות שונות ונוכחותם של יריבים