פרק שישה־עשר השכנת שלום בקהילה של יוצאי מרוקו

פרק שישה עשר השכנת שלום בקהילה של יוצאי מרוקו משה שוקד הדעה הרווחת מייחסת אווירה אידילית לחיים בחברות כפריות . אולם מחקרים רבים , שנערכו בחלקי עולם שונים , תיארו את יושביהן של קהילות קטנות כשרויים בתחרות , בסכסוכים וכאיבה תמידיים . היה אף מי שתמה כיצד ממשיכות קהילות כפריות להתקיים בלחץ העוינות והמתחים שבהן . מחקרנו במושב של יוצאי מרוקו מגלה מכניזמים חברתיים , המאפשרים פורקן למתח המצטבר בין אנשים המתחרים על מקורות קיום ויוקרה , ואשר הקירבה המתמדת של מגורים והשותפות בחיי חברה ופרנסה אינם מאפשרים להם התרחקות והפגת המתח ביחסים בין אישיים , כפי שמצוי בעיר . העולים , שהם נושא מחקרנו , עומדים נבוכים מול תנאי החיים במושב בישראל , שהביאו בדיעבד להחרפת התחרות והסכסוכים בין יוצאי אותה קהילה בחוץ לארץ . מאמרנו מתאר את החברותיות , מידת הכנסת אורחים והשאיפה של המתיישבים להתגבר על גורמי הפירוד ולהשליט במקומם יחסי אחווה . אנשי רוממה , שעל צדדים שונים באורח חייהם וחבלי קליטתם בארץ עמדנו בפרקים קודמים , מצאו עצמם תכופות , להוותם , שרויים ביחסי ריב . המתיחות והסכסוכים ברוממה נתבלטו בחריפותם , ותושביה היו...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי