תרשים מס' ‭:2‬ קשרי־המשפחה בין המארחים מאליאל (יוצאי אסאמר בלבד) ואורחיהם