תרשים מס' 11 קשרי־המשפחה בין יהושע מכלוף ואורחיו מרוממה