פרק חמישה־עשר התרופפות קשרי־השארות בקרב יוצאי מרוקו

פרק חמישה עשר התרופפות קשרי השארות בקרב יוצאי מרוקו משה שוקד עולי אירופה הגיעו לארץ בכל הזמנים אם כיחידים ואם במשפחות קטנות . אף באותם מקרים שהתרכזו בארץ בני משפווה רבים , לא התפתחו ביניהם קשרים הדוקים של שיתוף כלכלי וחברתי , כפי שלא היו גם במקומות מוצאם . לא כן יהודי המזרח התיכון וצפון אפריקה , שהגיעו לארץ במשפחות גדולות , ואף בקהילות שלמות , ואשר כבר בארץ מוצאם רגילים היו לשיתוף פעולה הדוק עם שאדיהם . קשרי משפחה אלה נקלעו למשבר חמור במציאות החדשה , שבה נאלצו העולים להתפזר בכל חלקי הארץ ולהתיישב בערים ובכפרים רחוקים זה מזה . ואמנם רכים ניסו לשוב ולהתקבץ יחד , אולם על אף מאמציהם לא הצליחו העולים לחזור ולחיות עם קרוביהם באותה מידה של קרבה גיאוגראפית שלה היו רגילים בעבר . בפרק זה נתאר את חוויות הפגישה של קרובי משפחה ויוצאי קהילה אחת , אשר דרכיהם בארץ נפרדו , והם נחלקו בין שני כפרים רחוקים זה מזה . נפתח בדיון במחקרים אשר נערכו בחלקי עולם אחרים , שבהם המעבר מהכפר לעיר יצר בעיות דומות . מחקרים רבים עסקו בתהליך הניעות ( מוביליות ) הגיאוגראפית והחברתית של אנשים בתנאי החיים המודרניים , ובדקו א...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי