לוח מס' ‭:2‬ התפלגות נשים נשואות צעירות* לפי מספר ילדים והשתתפות בעבודות חקלאיות