פרק שנים־עשר היחסים בין עדות במערכת־בחירות מקומית

פרק שנים עשר היחסים בין עדות במערכת בחירות מקומית שלמה דשן קיים כנראה קשר בין התפרצויות של חיכוכים בין עדתיים בישראל לבין מצבים של רגיעה בטחונית . שני גלי המאורעות העדתיים החריפים בתולדות המדינה , האחד הקשור בשכונת ואדי סאליב בחיפה והאחר הקשור בקבוצת 'הפנתרים השחורים' ( אשר הפעילים בשניהם היו יוצאי מרוקו , ( באו בתקופות של רגיעה מובהקת , לאחר מבצע קדש ב 1959 ולאחר מלחמת ההתשה ב . 1971 אולם תפיסה מחזורית זו של העדתיות לא נבדקה עדיין כראוי . גם אם יש בה אמת , אין היא מאפשרת לנו יותר מהבנה כללית ושטחית את טיב היחסים הבין עדתיים השוררים בחברתנו . תפיסה זו טעונה בירור נוסף , והפרק הזה בא לתרום את חלקו בנדון . מתוארים בו היחסים הבין עדתיים השלווים יחסית , ששררו באחת מתקופות המתח הבטחוניות . תוך תיאור העובדות וניתוחן מועלים גורמים ספציפיים יותר , הקשורים בירידה במתח הבין עדתי . המסקנה המשתמעת מן הדברים היא , שאין החברה הישראלית נתונה במעגל אין סופי של עליות וירידות במתח בין עדתי , אלא שקיימים גם גורמים המביאים בהתמדה להחלשת העדתיות . פעילויות רבות בארץ מכוונות במוצהר לקידום אידיאל של מיזוג ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי