פרק אחד־עשר האומנם חמולות? סיעות משפחתיות ופוליטיות בתהליך ההסתגלות למושב

פרק אחד עשר האומנם חמולות ? סיעות משפחתיות ופוליטיות בתהליך ההסתגלות למושב משה שוקד ההתיישבות במושבי עולים רבים היתה מלווה סכסוכים פנימיים חריפים , אשר תוארו בעיתונות , וכונו על ידי המדריכים החברתיים והחקלאיים של יישובים אלה , כמו בפי המתיישבים עצמם , במאבקים בין 'חמולות . ' ישראלים ותיקים , שהכירו או שמעו על החמולות בכפרים הערכיים , סבורים היו שצופים הם בתופעה זהה אצל עולים מארצות המזרח התיכון וצפון אפריקה . בפרק זה תיבדק מהותה של החמולה והתפקידים שמילאה במושב של יוצאי מרוקו . לשם השוואה נדון גם במושב של יוצאי כורדיסתן . סבורים אנו , שבמקרים רבים החמולה לא היתה ביישובי העולים אלא מושג מושאל , אשר בא לתאר מאבקים בין סיעות . ואמנם סיעות אלו נראו כלפי חוץ כקבוצות מלוכדות של שארי בשר , שרק להן הולם המושג חמולה . כפי שנראה , שימשו סיעות אלו מסגרת זמנית להתמודדות עם תנאי הקיום הקשים בסביבה החדשה , שבה התחרו העולים על מקורות קיום מוגבלים . ניתוח התופעה של סיעות תופס מקום נכבד במחקרים סוציולוגיים 1 ואנתרופולוגיים . לפי ההגדרה המקובלת , סיעה היא קבוצה שמשך קיומה קצר , והיא מתארגנת למימוש אינט...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי