פרק עשירי כתביהם של חכמי תוניסיה בישראל

פרק עשירי כתביהם של חכמי תוניסיה בישראל שלמה דשן בפרק זה נעיין בפעילות העדתית הפורחת ביותר של יוצאי דרום תוניסיה בישראל . האנשים מרבים בהוצאה לאור ; מפרסמים כתבי יד תורניים שהורישו חכמים נפטרים , דפוסים ישנים שאזלו מן השוק , וכתבי מחברים החיים בארץ . זוהי פעילות עממית שמשתתפים בה , בצורה זו או זו , אלפי אנשים ואולי חלק מכריע מבני העדה כולה . מפעלי הוצאה צנועים אלה אינם מגיעים כמעט לידיעת הציבור הרחב , לרבות הציבור המתעניין בספרות רבנית . בדברים הבאים נעמוד על טיב המפעל , ונתייחס לשאלות דומות לאלו שהעלינו בנוגע להילולות . מפעלי ההוצאה לאור התוניסאיים הם תופעה מרנינה על רקע המציאות של חדלון ביצירה תרבותית מקורית בשכבות רבות של חברתנו , ואפשר מאוד שבפינות שונות של מפת העדות בישראל פורחים גם מפעלים מקוריים צנועים אחרים . יהודי תוניסיה רואים עצמם שונים מבני קיבוצים יהודיים אחרים בצפון אפריקה , בניב לשונם העברי ערבי , ובפרטי מנהג ומסורת שונים . כאשר יהודי תוניסיה משווים עצמם ליהודי שאר קהילות צפון אפריקה , מצביעים הם על רמתם היחסית הגבוהה בלמדנות מסורתית . בהקשר לכך הם נזקקים לביטוי ה'עיון ה...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי