פרק תשיעי ההילולות של יוצאי תוניסיה

פרקתשיעי ההילולות של יוצאי תוניסיה שלמה דשן לקהילות ישראל השונות אוצרות יהודיים של גוני תרבות יהודית . ככלל אין גוני תרבות אלה נשמרים יפה כיום , בין השאר מפני מיעוט העניין מצד אנשי העדות עצמם . בפרק זה נעקוב אחר הגלגולים שעברו על אחת הפעילויות האלו , המקוריות והמסורתיות , שהיא היום פופולארית מאוד — ההילולות לזכר חכמי עדה . לאחר תיאור שתי הילולות של יוצאי תוניסיה בעיר רמלה נחתור להבנת משמעות הדברים . נציג שאלות כגון : מה גורם למשתתפים בהילולות ליטול חלק בהן י אילו תהליכים חברתיים תרבותיים פועלים בחגיגות אלו , ומה המצב הקיומי האישי הבא לכלל ביטוי בהשתתפות בהילולות ? הרבה נשתנה באורח החיים של יוצאי תוניסיה בארץ , ובכלל זה בפעילויות אשר נראות לצופה מהחוץ כמסורתיות כתכלית . נמצא שאין במציאות ההווה העתק פשוט של נוהגי העבר , ונחשוף את גוני התמורה בהילולות . טקסי זיכרון יהודיים , ושל יהדות תוניסיה בכללם , מעוגנים במחשבת הקבלה . מעצם טיבן מתרכזות ההילולות סביב מותם של אנשי מופת , מוות אשר נתפס כזיווג , בדרך הסוד , של נשמותיהם עם הישות האלוהית . כאן מקור המונח 'הילולה' לציון טקסי אזכרה . ההוראה ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי