פרק שמיני קודש וחול בעלייה־לרגל למירון

פרק שמיני קודש וחול בעלייה לרגל למירון משה שוקד בספרות היפה וכן בספרות המדעית מקובל לעמוד על התפוררות המסגרות המסורתיות בקרב העולים ובני הדור הצעיר , ובמיוחד בעדת יוצאי מרוקו . כך , למשל , מרבים להרגיש את ההתרחקות מערכי הדת והמסורת , שבמקומם בא כביכול חיקוי שטחי של צורות תרבות ובידור מערביים . מחקרי מעיד שתיאורים אלו ניזונים לרוב מהסתכלות שטחית ומהיקש מן הפרט המגיע לכותרות אל חלק גדול מן הכלל , שדרך חייו מתנהלת במסלולים אחרים . פרק זה מתאר קהילה של יוצאי מרוקו , שמתחולל בה תהליך יסודי של שינוי חברתי וכלכלי , ואף על פי כן אין שינוי זה גורר בהכרח התרחקות מאורח החיים הדתי . יתירה מזו : אנשי הכפר שאותו אתאר , מנסים לבטא את השינויים שחלים בהם דווקא באמצעות הפעילות הדתית . עצם המשיכה הגוברת בשנים האחרונות , בקרב יוצאי צפון אפריקה , לעליות לרגל למקומות הקדושים , ובמיוחד לקבר רשב"י במירון , מעידה על רבגוניות התגובה התרבותית למציאות החדשה בישראל . נפתח תיאורנו בדיון על הגישות המקובלות לחקר צמיחתן של תנועות דתיות חדשות . סוציולוגים של הדת , הממשיכים במסורת התיאורטית של מאכס ובר , נוהגים לחפש קש...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי