פרק שביעי תמורות במעמדם של רבני מרוקו המסורתיים

פרקשביעי תמורות במעמדם של רבני מרוקו המסורתיים משה שוקד הדת היתה מרכיב בסיסי בחייהם של מרבית העולים שהגיעו מצפון אפריקה . חכמי התורה ונושאי התפקידים הדתיים מילאו תפקיד מרכזי בהנהגת קהילותיהם . העלייה לארץ העמידה הן את מסורות התרבות והדת שאותן הביאו העולים , והן את המנהיגים הדתיים , בפני התמודדות קשה עם תנאי סביבה וחברה חדשים . החברה הסובבת את העולים בישראל היתה מעיקרה חילונית , וארגון השירותים הדתיים בה היה מבוסס על עקרונות שונים מאוד מאלו המוכרים בחלק מקהילות צפון אפריקה . בפרק זה נדון בתהליך התמורה שחל במנהיגות ובאורח החיים הדתיים בקהילה של יוצאי הרי האטלס . לצד ביטויי התעלות דתית אישית , מגלה מחקרנו תופעות של עקירת המנהיגות הדתית המסורתית , וקשיים בניהול הפעילות של בית הכנסת . אנו רואים בתופעות אלו סימני תהליך מעבר ממנהיגות דתית בעלת תכונות כריזמטיות , שהיתה משולבת באליטה הכלכלית והפוליטית המסורתית , להנהגה דתית פורמאלית , הפועלת מכוחו של מינוי מינהלי . העלייה לישראל זיעזעה את סדרי הקיום הפיזי , החברתי והרוחני , הן של היחיד והן של הציבור , בקרב יוצאי הרי האטלס . בפרק זה ובפרק שאחר...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי