פרק שישי נטישת סמלים דתיים בקהילה של יוצאי תוניסיה

פרק שישי נטישת סמלים דתיים בקהילה של יוצאי תוניסיה שלמה דשן בפרק זה מתרכז העיון באחד מסוגי השינוי הדתי , הוא ה'חיסול , ' כפי שהכרנוהו בפרק הרביעי . נמצא שלא תמיד מהווה החיסול של סמל דתי שקיעה של המערכת הדתית בכללה . אנו נכיר כאן שני סוגי חיסול , שדווקא באחד מהם המכונה 'נטישה' יש כדי לחזק את היסודות העקרוניים של הדת המסורתית . התיאורים לקוחים מן החיים הדתיים של קהילת בית כנסת של יוצאי דרום תוניסיה . הפרק מסתיים בהשוואה למקבילות מן האתנוגראפיה של דתות אפריקה . אחד הנושאים המרכזיים , המעסיקים את חוקרי הדת בחברות מודרניות , הוא החילון ותכונותיו האיכותיות והכמותיות . החוקרים עמלים למצוא מאפיינים מתאימים , שיהיה בהם כדי להעיד על חילון או על העדרו , וההתלבטות רבה . בפרק זה אתעכב על מרכיב אחד המשמש במחקרים אלה ואשר אינו גורם להתלבטות של חוקרים , הלוא הוא ה'חיסול . ' קיימת הסכמה שבשתיקה שהמאפיין הזה , כאשר הוא מתגלה 1 במציאות , מעיד הוא יפה על מציאות של חילון . חיסול סמלים נחשב אצל חוקרים אלה בחילון בה"א הידיעה . כך , לדוגמה , מצוי חוקר המפרט ביותר מאפיינים רבים , המעידים לדעתו על חילון ועל טיפ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי