פרק חמישי גוונים דתיים בתעמולת בחירות בקרב יוצאי צפון־אפריקה

פרק חמישי גוונים דתיים בתעמולת בחירות בקרב יוצאי צפון אפריקה שלמה דשן הדיונים על הדת בישראל מתמקדים לרוב בבעיית הקשר שבין הדת והמדינה , קשר השנוי במחלוקת . ואולם להבנת היהדות הישראלית ככלל , ובעיית הדת והמדינה בישראל בפרט , מתעוררות שאלות רבות נוספות . צרור אחד של שאלות כרוך בבירור תכונותיה של התרבות , הדתית והפוליטית , אשר מביאה את החברה הישראלית לשילוב המיוחד של דת ופוליטיקה הנהוג בה . צרור נוסף של שאלות כרוך בבירור הגוונים הדתיים תרבותיים השונים , המעוררים את העמדות הציבוריות בנושא הדת והפוליטיקה . בפרק זה נעסוק בהיבט אחד של בעיית השילוב בין דת ופוליטיקה והוא ו מה הם הגורמים החברתיים המביאים לכך , שבקרב יוצאי צפון אפריקה מקבלת לעתים תעמולת הבחירות של המפלגות גוון של הטפה דתית ? במערכות בחירות נמסרים השדרים הפוליטיים באמצעות סמלים דתיים , או סמלים דמויי דתיים , וחל שילוב של דת ופוליטיקה במישור הארצי והמוחשי של הבוחר הקולט תעמולה . בהמשך דברינו נקבע שהשילוב הזה אינו פרי חישוביהם של פוליטיקאים בלבד , אלא הוא מושרש עמוק בתרבותם של האנשים המעורבים . הדיון פותח בבירור המושגים העיוניים הנ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי