פרק רביעי מושגים בחקר תמורה דתית

פרק רביעי מושגים בחקר תמורה דתית שלמה דשן העוקבים אחר תהליך קליטתם של יוצאי ארצות המזרח בישראל מרבים לראות את השינויים הדתיים והתרבותיים המתחוללים בקרבם בתהליכים של חילון , מודרניזציה , וכיוצא באלו . תפיסתם היא , שהאנשים עוברים ממציאות החדורה דתיות אל מציאות חילונית , מנוערת מתוכן מסורתי . אולם העיון חושף את השטחיות שבתפיסה זו . השינויים המתחוללים הם מורכבים , ולא ניתן לסכמם בדימוי פשטני . בשלושת הפרקים הבאים מוצעת מערכת מושגים , המציינים באופן מדויק יותר את הגוונים שבמציאות הנדונה בספר . בפרק זה יידונו תחילה בעיות עיוניות הכרוכות במושגים המקובלים המשמשים בחקר תמורה דתית , ובהמשך יודגם השימוש במושגים מתוך ניתוח אירוע , מתחום הפעילות הפוליטית בקרב קבוצה של יוצאי מרוקו . המושגים 'דתיות' ו'חילוניות' הנקוטים בשפת יום יום מקובלים גם על חוקרים לא מעטים בתחום הסוציולוגיה של הדת . במושגים אלה טמונה תפיסה של קוטביות , שעל פיה דתיות וחילוניות , שונים הם ומנוגדים זה לזה . הסוציולוגים המקבלים תפיסה זו מרבים להזדקק למושג שלישי , 'חילון' ( סקולריזאציה , ( ורואים בשינוי דתי תהליך מקוטב ה'דתיות' לעבר...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי