פרק שלישי מחקר אנתרופולוגי בארץ: מעורבות לעומת הסתכלות מבחוץ

פרק שלישי מחקר אנתרופולוגי בארץ : מעורבות לעומת הסתכלות מבחוץ משה שוקד מחקרים אנתרופולוגיים בשיטת התצפית המשתתפת נעשו בדרך כלל על ידי אנשים שהיו זרים לחלוטין לחברות הנחקרות , כמו חוקרים אנגלים שחקרו חברות אפריקאיות . חוקרים אלו נבדלו מנחקריהם בגון עורם , דתם , בתרבותם ובמנהגי חיים יסודיים . לעומתם , מחברי ספר זה , אשר נקטו גם הם שיטות מחקר אנתרופולוגיות , קרובים היו לנחקריהם במאפיינים חברתיים עיקריים . מתיאור חוויותיו האישיות של הכותב נעמוד במאמר זה על היתרונות והמגבלות של מחקר אנתרופולוגי הנערך על ידי בן החברה הנחקרת לעומת בן החברה הזרה . מחקרי בקרב קבוצת עולים מהרי האטלס נערך בשיטות האסכולה הבריטית באנתרופולוגיה חברתית . התגוררתי בקרב חברי קבוצה זו במשך 18 חודשים וצפיתי בפעילותם ברוב תחומי החיים . הייתי ביניהם זר וקרוב כאחד . יהודים אלה עלו לארץ בשנת 1956 והתיישבו במושב רוממה . בהיותי יליד הארץ . בן למשפחה שעלתה ממזרח אירופה בשנות העשרים , נתעוררה בי סקרנות לגבי העלייה ההמונית לאחר הקמת המדינה , שבה נקבצו יהודים מארצות שונות , ובעיקר מארצות המזרח הקרוב וצפון אפריקה . הגעתי לחקר יהודי...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי