פרק שני קווים לדמות החברה המסורתית בקהילות הרי האטלס ודרום־תוניסיה

פרק שני קווים לדמות החברה המסורתית בקהילות הרי האטלס ודרום תוניסיה שלמה דשן ומשה שוקד בפרק זה נעלה קווים לאופיין התרבותי והחברתי של קהילות המוצא של האנשים שנכירם בפרקים הבאים . במדעי החברה יש גישות , המייחסות חשיבות מכרעת לרקע העבר ומנסות להסביר על פיו עיקרי דברים בהתנהגות אנשים בהווה . לעומתן יש גישות הנוקטות קיצוניות אחרת , שלפיה ניתן להבין התנהגותם של בני אדם בעיקר על סמך הנסיבות הקיומיות של ההווה , ואין לימוד העבר מסייע הרבה להבנה זו . אנו נוקטים כאן עמדה מאוזנת בוויכוח זה . נסקור את רקע עברן של הקהילות ונתייחס אליו , בהמשך דברינו , בתוך מכלול נסיבות ההווה . פרק זה עניינו העבר הקרוב של קהילות המוצא הנדונות , כלומר , מסוף המאה התשע עשרה עד תקופת פיזורן , עם עלייתן לישראל . אנו נשענים על מקורות ראשוניים שבכתב , ובהעדרם — על ראיון עם העולים בדבר עבר קהילותיהם . יוצאי צפון אפריקה חיו עד לדורות האחרונים בתנאים המאפיינים חברה מסורתית , חברה שיותר משאופיינה בחוסר שינוי אופיינה בחוסר מודעות והערכה לשינוי . גם כאשר מתחוללים בחברה כזו השינויים הטבעיים , הכרוכים בחילופי דורות ונסיבות חיצוניות...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי