פרק ראשון סוגיות בחקר חילוף תרבויות, 1977

פרק ראשון סוגיות בחקר חילוף תרבויות , 1977 שלמה דשן ומשה שוקד מי שמע כזאת י מי ראה כאלה ! היוחל px ביום אחד ? אם יולד גוי פעם אחת ? ( ישעיה סו , ח ) לפני הקמת המדינה היו בארץ רק קהילות קטנות של יהודים מצפון אפריקה , שהתרכזו בעיקר בערי הקודש העתיקות , ירושלים וטבריה . מאז שנת תש"ח עלה מספרם של יהודים אלה והגיע כדי 400 , 000 ויותר מכלל האוכלוסיה היהודית בישראל . יוצאי צפוךאפריקה הפכו לגורם בולט בחברה הישראלית . גלי העלייה ההמונית מצפוךאפריקה הומרצו ונישאו על כנפי החזון הנבואי של קיבוץ הגלויות וחידוש העצמאות היהודית , חזון שנשתמר בחיוניותו במשך הדורות ואשר הגשמתו נראתה מתרחשת בעליל . הכרזת העצמאות היתה מאורע כה דרמטי ופתאומי עד שנתקשרה בתודעה של החזון המשיחי בשיאי שיאיו . אכן דברי ישעיה הנביא נתממשו . אולם המציאות שבה נתקלו העולים בהגלעם לישראל לא עמדה תכופות במבחן חזון זה . עם הפיכת החלום למציאות נתלווה לו גם טעם מר . הוויה דמיונית , נכספת וזוהרת , הפכה למציאות חולין מורכבת מאוד של אורות וצללים , שחולשות אנוש לא נעדרו ממנה . כיוצאי ארצות מוסלמיות אחרות כך גם עולי צפוךאפריקה  אל הספר
יד יצחק בן-צבי